กูตี๋เล็กหรือซัน ที่กูจะยึดติดและเชื่อมั่น no ha publicado aún.